ஒன்ராறியோ சட்டமன்று ஒக்டோபர் 28 வரை மூடப்படுகிறது

கடந்த 25 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிக நீண்டகால விடுப்பில் ஒன்ராறியோ மாகாண சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்லவுள்ளனர்.


எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் இறுதிவரை நீடிக்கவுள்ள இந்த நீண்ட கோடை கால விடுமுறை காரணமாக, கனேடிய மத்திய பொதுத் தேர்தலின் பின்னரே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மீண்டும் கூடவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பொதுவாக இந்தக் காலப்பகுதியில் கோடை கால விடுமுறையினை அறிவிக்கும் ஒன்ராறியோ சட்டமன்றம், யூன் மாதத்தில், தொழிலாளர் நாளுக்கு பின்னர் மீண்டும் கூடுவது வழமை என்ற போதிலும், இம்முறை ஒக்டோபர் மாதம் 28ஆம் திகதியே மன்று மீண்டும் கூடவுள்ளது.