ரொறன்றோ சமூக வீட்டு வசதி அமைப்பின் தலைமைச் செயலதிகாரி பதவி நீக்கம்!

ரொறன்றோ சமூக வீட்டு வசதி அமைப்பின் தலைமைச் செயலதிகாரி கதி மில்சம், பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.


ஒப்பந்தம் ஒன்று வழங்கப்பட்ட விடயத்தில் அவர் தவறு புரிந்தாரென உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இவ்வாறு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைப்பின் நிர்வாகசபை அறிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், நிர்வாகசபையின் முடிவை ஏற்றுக் கொள்வதாக ரொறன்றோ மாநகர முதல்வர் ஜோன் ரோறி தெரிவித்துள்ளார்.

ஒப்பந்தம் ஒன்று வழங்கப்பட்ட விடயத்தில், அவர் தவறு புரிந்தாரெனக் கூறப்பட்டு டிசம்பரில் அவர் நிர்வாக விடுமுறையில் அனுப்பப்பட்டிருந்தார்.

அவர் உரிய நடைமுறைகளையும், விதிகளையும் பின்பற்றவில்லையென மூன்றாந் தரப்பு விசாரணையில் முடிவு செய்யப்பட்டதால், அவர் உடனடியாக பதவி நீக்கப்படுவதாக நிர்வாகசபை அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.