இலங்கையில் சனநாயகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கன்சவேட்டிவ் கட்சி கோரிக்கை

கனடிய எதிர்கட்சியான கன்சவேட்டிவ் கட்சி இலங்கை நிலவரம் குறித்து இன்று ஆங்கிலம் பிரஞ்சு மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் விடுத்துள்ள அறிக்கைகள் வருமாறு

OCTOBER 31, 2018
FOR IMMEDIATE RELEASE


இலங்கையில் சனநாயகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கன்சவேட்டிவ் கட்சி கோரிக்கை

கனடிய அரசு தேர்தலின் போது வழங்கிய தங்களது வாக்குறுதிகளை இப்போதாவது நிறைவேற்றும் வகையில், இலங்கையில் சனநாயகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் விடயங்களில் காத்திரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கன்சவேட்டிவ் கட்சி இன்று கோரிக்கை விடுக்கிறது.

இலங்கை தற்போது ஒரு அரசியல் நெருக்கடிக்கு முகம் கொடுத்து ;நிற்கிறது. இலங்கை சனாதிபதி நாடாளுமன்றத்திற்கு புறம்பாக முன்னாள் சனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக நியமித்துள்ளார். ராஜபக்சவின் சனாதிபதி ஆட்சிக்காலம் குறிப்பாக இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் அதுவும் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான கொடூரமான மனித உரிமைகள் மீறல்களுடன் தொடர்புபட்டிருக்கிறது. சீனாவுடன் நெருக்கமான ஒப்பந்தங்களை அவர் கொண்டுள்ளவர் என்பதுவும் அறியப்பட்ட விடயம்.

“இலங்கையில் உருவாகிவரும் நிலைமைகளை அதீத கரிசனையுடன் கன்சவேட்டிவ் கட்சி கவனத்தில் கொள்கிறது,” என கன்சவேட்டிவ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், நிழல் பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சருமான கார்னட் ஜீனியஸ் தெரிவித்தார். “சனநாயகத்தை முன்னேற்றுவது மற்றும் சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைகளின் காவலனாக இருப்பது உள்ளடங்கிய முதன்மையான வெளிவிவகாரக் கொள்ளை ஒன்றை கனடா முன்னெடுக்க வேண்டும். கணிசமான கனேடிய வெளிநாட்டு உதவிகளை பெறும் நாடு என்ற வகையில் இலங்கை மனித உரிமைகள் தொடர்பான விடயத்தில் அதியுயர் நிலையில் பேணப்பட்டாக வேண்டும். நீதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு விடயங்களில் இலங்கை தேக்கநிலையை அடைந்துள்ளதுடன் பின்னோக்கியும் நகருகிறது. இருந்தும் கனடிய அரசிடம் இருந்து நாம் எவ்வித நடவடிக்கையையும் காணவில்லை. இலங்கையில் சிறுபான்மை சமூகங்களின் மட்டுமன்றி பெரும்பான்மை சமூகத்தின் அரசியல் மற்றும் சமூக உரிமைகளும் இன்று ஆபத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன,” என்றார்.

கார்னட் மேலும் தெரிவிக்கையில், “ராஜபக்சவின் முன்னாள் அரசாங்கம் போர் குற்றங்களையும் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்ளையும் ஏன் இனப்படுகொலையிலும் கூட ஈடுபட்டதாக நம்பத்தகுந்த குற்றச்சாட்டுக்கள் உள்ளன. குறிப்பாக சனநாயக விரோத வழியில் ராஜபக்ச மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்துள்ளமையின் விளைவுகள் குறித்து கனேடியத் தமிழர்கள் அதீத கரிசனை கொள்வது சரியானதே. உள்நாட்டுப் போரில் நடந்த சம்பவங்கள் தொடர்பில் நம்பிக்கை தரும் நல்லிணக்க செயற்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக் கூறல் நடவடிக்கைகள் இலங்கையில் தீவிரமாக தேவைப்படுகிறது. எனினும் கடந்த காலத்திற்கான தீர்வை எட்டாமை, தற்போதும், எதிர்காலத்திலும் உரிமை மீறல்கள் அதிகரிப்தற்கான ஆபத்தை அண்மைய நிகழ்வுகள் விளக்குகின்றன.”

போர் குற்றங்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட இலங்கை அதிகாரிகளை கனடாவிற்குள் அனுபதிப்பது தொடர்பாக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி முன்னரும் எமது கரிசனைகளை வெளியிட்ட அதேவேளை, மக்னிஸ்கி சட்டத்தை பயன்படுத்தி மோசமான மனித உரிமைகள் மீறல்களில் ஈடுபட்ட இலங்கையரை, தடுப்பதில் லிபரல் அரசு தவறிவிட்டது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம்.

Conservatives Call for Action on Human Rights and Democracy in Sri Lanka

OCTOBER 31, 2018
FOR IMMEDIATE RELEASE

Ottawa, ON – Garnett Genuis, Deputy Shadow Minister for Foreign Affairs, today called on the Trudeau government to finally follow through on their election promise to take concrete measures to advance human rights and democracy in Sri Lanka.

“Conservatives have significant concerns about recent developments in Sri Lanka. Canada must advance a principled foreign policy, which includes promoting democracy and championing the rights of minorities. As a recipient of significant Canadian foreign aid, Sri Lanka should be held to a high standard in terms of human rights, yet we’ve seen virtually no action from the Trudeau government as Sri Lanka stagnates and regresses in terms of justice, reconciliation, and human rights protection,” said Genuis.

Sri Lanka is currently in the midst of a political crisis. Sri Lanka’s President has appointed former president Mahinda Rajapaksa as Prime Minister in defiance of Parliament. Rajapaksa’s tenure as President was associated with brutal human rights abuses, particularly against the Tamil community during the concluding period of Sri Lanka’s civil war. He is also known for making sweetheart deals with the government of China.

“Allegations had been made against the Rajapaksa government for committing war crimes and crimes against humanity, perhaps even genocide. Canadian Tamils are rightly very concerned about the impact of Mr. Rajapaksa’s potential return to power, especially through undemocratic means. Sri Lanka desperately needs a credible reconciliation and accountability process to come to terms with events of the civil war. As recent events illustrate, failure to address the past increases the risk of human rights violations in the present and the future,” said Genuis.

Conservatives have previously raised concerns about Sri Lankan officials who may have committed war crimes and were admitted into Canada. Moreover, the Trudeau government has failed to use the Magnitsky Act to target and sanction those in Sri Lanka who have been involved in serious abuses of human rights.

-30-

For more information, please contact:
Amanda Achtman
Office of MP Garnett Genuis
613-995-3611
garnett.genuis.A1@parl.gc.ca

Appel à l’action des conservateurs sur les droits de la personne et la démocratie au Sri Lanka

31 octobre 2018
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Ottawa (Ontario) – Le député Garnett Genuis, sous-ministre du Cabinet fantôme responsable des Affaires étrangères, a demandé aujourd’hui au gouvernement Trudeau de finalement donner suite à sa promesse électorale de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir les droits de la personne et la démocratie au Sri Lanka.

« Les conservateurs ont de grandes préoccupations sur les récents développements au Sri Lanka. Le Canada doit viser une politique étrangère fondée sur les principes, qui comprend la promotion de la démocratie et la défense des droits des minorités. Comme bénéficiaire d’une aide étrangère importante en provenance du Canada, le Sri Lanka devrait être tenu de respecter des normes élevées en matière de droits de la personne. Pourtant, nous n’avons virtuellement vu aucune mesure être prise par le gouvernement du Canada tandis que la situation stagne au Sri Lanka et que le pays accuse une régression en matière de justice, de réconciliation et de protection des droits de la personne », affirme Genuis.

Le Sri Lanka est actuellement plongé dans une crise politique. Le président du pays a nommé l’ancien président Mahinda Rajapaksa au poste de premier ministre, défiant ainsi la volonté du Parlement. Le mandat présidentiel de Rajapaksa est associé à des violations brutales des droits de la personne, particulièrement à l’endroit de la communauté tamoule vers la fin de la guerre civile au Sri Lanka. Il est aussi reconnu pour avoir signé des ententes de faveur avec le gouvernement de la Chine.

« Des accusations ont été portées contre le gouvernement Rajapaska pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, voire même un génocide. Les Tamouls canadiens s’inquiètent avec raison de l’effet du retour potentiel au pouvoir de M. Rajapaksa, particulièrement par des moyens non démocratiques. Le Sri Lanka a désespérément besoin d’un processus crédible de réconciliation et de responsabilisation pour résoudre les enjeux découlant de la guerre civile. Comme l’illustrent les récents événements, l’échec à traiter le passé augmente le risque de violation des droits pour le présent et l’avenir », ajoute Genuis.

Les conservateurs ont précédemment soulevé des préoccupations à propos de dirigeants sri lankais qui ont pu être impliqués dans crimes de guerre et qui ont été admis au Canada. De plus, le gouvernement Trudeau a échoué en n’utilisant pas la Loi Magnitsky pour cibler et sanctionner ceux au Sri Lanka impliqués dans de graves violations des droits de la personne.

-30-

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Amanda Achtman
Bureau du député Garnett Genuis
613-995-3611
garnett.genuis.A1@parl.gc.ca