நான்கு தமிழர் ரொறன்ரோ, மார்க்கம் கல்வி சபைகளில் வெற்றி

நான்கு தமிழர் ரொறன்ரோ, மார்க்கம் கல்வி சபைகளில் வெற்றிபெற்றுள்ள அதேவேளை ஏனைய 25 தமிழர்களும் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தனர்.

ரொறன்ரோ நகரசபை உறுப்பினராக இருந்த நீதன் ஷான் 154 வாக்குகளினால் தோல்வி , 2006 இலிருந்து தமிழரால் வெற்றிகொள்ளப்படட மார்க்கம் 7 ம் வட்டாரம் தமிழர்களிடமிருந்து பறிபோனது.

தற்போது கனடாவில் அனைத்தின மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளாக 7 தமிழர்கள் உள்ளனர்.

ஒரு கனடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், 2 மாநில உறுப்பினர்கள், 4 கல்விச்சபை உறுப்பினர்கள். இதில் மூவர் ஆண்கள், மூவர் பெண்களாகும்.

York Region District School Board Trustee
Area 4 – Wards 7 & 8
(1) Juanita Nathan – 6,747
(2) Jenny Chen – 5,572
(5) Kavitha Senthil – 1,103

மார்க்கம் வட்டாரம் 7 நகரசபைப் பிரதிநிதித் தேர்தலில் 5 தமிழர்களிற்கிடையிலான போட்டியால் வெற்றி வாய்ப்பு இழக்கப்பட்டது.

Markham Councillor – Ward 7
(1) Khalid Usman – 3,308
(2) Kethika Logan Kanapathi – 2,635
(4) Killi Chelliah – 1,961
(5) Malar Varatharaja – 1,587
(7) Sothy Sella – 481
(9) Elaguppillai (Mike) Srinathan – 236

மூன்று தமிழர்கள் ரொரன்ரோ கல்விச் சபையில் வெற்றி

Toronto District School Board Ward 18
(1) Parthi Kandavel – 5053 (22.37%)
(2) Christina Blizzard – 4560 (20.47%)

Toronto District School Board Ward 21
(1) Yalini Rajakulasingam – 5014 (31.48%)
(2) Roy Hu – 4738 (29.74%)
(6) Kulasegarampillai, Ganesh – 617 (3.87%)

Toronto District School Board Ward 22
(1) Anu Sriskandarajah – 7747 (36.27%)
(2) Roxanne Wright – 3044 (14.25%)
(4) Akila Rudrasingam – 2145 (10.04%)
(6) Vijayapalan, Tharshigan – 998 (4.67%)

ஆகமொத்தத்தில் வெற்றிபெற்ற 4 பேரில் மூவர் பெண்கள் என்பது பெருமைக்குரிய விடயம். 9 பெண்கள் மொத்தமாக போட்டியிட்டனர். அதில் மூவர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

Toronto Councillor Ward 25 – Scarborough-Rouge Park
(1) Jennifer McKelvie – 11624 (40.21%)
(2) Neethan Shan – 11470 (39.68%)

ஏனைய போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தமிழர்களும் அவர்கள் பெற்ற வாக்குகளும் வருமாறு அடைப்புக்குறிக்குள் வெற்றி பெற்றவர் பெற்ற வாக்குகளை நீங்கள் காணலாம்

CITY OF TORONTO

Councillor – Ward 16 – Don Valley East
(5) Mathanalingam, Pushpalatha – 888 (11128)

Councillor – Ward 23 – Scarborough North
(4) Saba, Neethan – 2808 (5589)

Councillor – Ward 24 – Scarborough-Guildwood
(3) Nallaratnam, Priyanth – 1896 (15131)

TDSB, Trustee – Ward 16
(5) Kasilingam, Kuga – 1140 (11310)

CITY OF MARKHAM

Regional Councillor
(8) Niran Jeyanesan – 14,984 (29,037)

Councillor – Ward 4
(3) Shaarmina A. Rodrigo – 372 (8,190)

Councillor – Ward 5
(3) Sri Sivasubramaniam – 734 (1,266)
(12) Jeremiah Vijeyaratnam – 525

Councillor – Ward 8
(2) Joseph (Mohan) Remisiar – 2,599 (4,616)

York Region District School Board Trustee
Area 3 – Wards 4 & 5
(2) Rukshan Para – 3,565 (4,802)

CITY OF MISSISSAUGA
Trustee English Public
Ward 05
(8) Ponraj, Rajakumaran – 195 (2141)
Ward 06, 11
(9) Gnanakumar, Dharmarajah – 298 – (3,598)

CITY OF VAUGHAN
Regional Councillor
(11) Skanda Singarajah – 2845 (15962)

CITY OF AJAX
Durham District School Board – Trustee (Wards 1 & 2)
(4) Selladurai JEYAKUMARAN – 1512 (5722)

CITY OF OTTAWA
Ottawa-Carleton District School Board
Zone 3
(5) Alex Sivasambu – 921 (6300)