மார்க்கம் தொகுதி 7இல் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு?

மார்க்கம் தொகுதி 7இல் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு?


Ward – 7 in Markham; whom you support?

நடக்கவிருக்கும் ஒண்டாரியோ நகரசபை தேர்தலில், மார்க்கம் தொகுதி 7 இல் 5 தமிழர்கள் போட்டியிடும் நிலையில் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு??.

மார்க்கம் தொகுதி 7இல் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு?

  • Killi Chelliah (44%, 706 Votes)
  • Malar Varatharaja (31%, 499 Votes)
  • No One! யாருக்கும் இல்லை! (12%, 194 Votes)
  • Sothy Sella (6%, 96 Votes)
  • Kethika Logan Kanapathi (5%, 77 Votes)
  • Elaguppillai (Mike) Srinathan (2%, 31 Votes)

Total Voters: 1,603

Loading ... Loading ...

இந்த வாக்களிப்பு August 19, 2018 நிறைவடைத்துவிட்டது.