பணப்பரிசினை நண்பர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்த ரெட்மேன்!

கனடாவில் லொட்டரியில் நபருக்கு 60 மில்லியன் பரிசு விழுந்த நிலையில் தனது நான்கு நண்பர்களுடன் அவர் பரிசு தொகையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

ஒட்டாவாவை சேர்ந்த பிரயென் ரெட்மேன், ஸ்டீபன், டியோன், கிறிஸ்டோபர், நார்மன் ஆகிய ஐந்து பேரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆவார்கள்.

ஐவருக்குமே லொட்டரி சீட்டுகள் வாங்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது.

இந்தநிலையில் அண்மையில் ஐவரும் இணைந்து ஆளுக்கொரு லாட்டரி சீட்டுகளை வாங்கியுள்ளனர்.

இதில் ரெட்மேன் வாங்கிய சீட்டுக்கு முதல் பரிசாக 60 மில்லியன் விழுந்துள்ளது.

இந்த பரிசு தொகையை ரெட்மேன் தனியாக எடுத்து கொள்ளாமல் தனது நான்கு நண்பர்களுடன் பரிசு தொகையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.