நியூஸிலாந்தை எச்சரிக்கும் கனடா!

நியூஸிலாந்தின் சமூகக்கட்டமைப்புக்கள் சீன அரசின் தாக்கத்துக்குள்ளாகியிருப்பதாக கனடாவின் உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது.

மேலும் சீனா உலகின் மற்ற நாடுகளை எப்படி இயக்க விரும்புகிறதோ அதற்கு ஒரு முன்னோட்டமாக நியூஸிலாந்தை இயக்கிப் பார்க்கிறது என்றும் கனடாவின் உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன், சீன அதிபர் Xi Jinping சீனாவை உலகின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு நாடாக மாற்றுவதற்காக பல கோணத் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்கி வருவதுடன், அதற்கு ஒரு கருவியாக அவர் நியூஸிலாந்தைப் பயன்படுத்தவுள்ளார்.

சீனாவின் சில செயல்கள் நேரடியாக நியூஸிலாந்தின் தேசிய பாதுகாப்பைப் பாதிப்பதுடன், சில நீண்ட காலத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளன என்றும் கனடா உளவுத்துறை கூறியுள்ளது.

நியூஸிலாந்தின் வர்த்தகம், அரசியல் மற்றும் அறிவுசார் உயர் நிலைகள் அனைத்துமே சீனாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியால் குறி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அது தெரிவித்துள்ளது.